Ecclesia in Europa, Jan Paweł II (30)

zPozostale

Informacje

wózek atlantic espiro

Posynodalna adhortacja apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II o Jezusie wózek atlantic espiro Chrystusie, który żyje w Kościele, jako źródło nadziei dla Europy.

Cena: 6,12
Dostępność: dostępny do tygodnia