Nieświadomość i transcendencja

Nauki humanistyczne

Informacje

parkside spawarka

Główny nurt publikowanych w tym tomie tekstów wyznacza psychoanaliza, nad którą prekursorską refleksję uprawia Zofia Rosińska, parkside spawarka wydobywając jej filozoficzny wymiar, pozwalający na reinterpretację podstawowych problemów, metod i kategorii filozofii. Ewoluując od paradygmatu...

Cena: 68,53
Dostępność: dostępny od ręki