Project finance w inwestycjach infrastruktural

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Polska w krótkim okresie winna bardzo aktywnie i na szeroką skalę zaangażować się w proces realizacji inwestycji infrastruktu- ralnych.Niewątpliwie podstawowym problemem,obok kwestii prawnych i organizacyjnych,w realizacji programu inwestycji in- frastrukturalnych jest ich finansowanie....

Cena: 44,59
Dostępność: dostępny od ręki