Relacje sieci handlu detalicznego z klientami i dostawcami na tle uwarunkowań globalnych i lokalnych

E-książki

Informacje

W pracy wyróżniono dwie części: teoretyczną oraz empiryczną (chociaż podział ten jest nieostry). Rozdziały pierwszy i drugi mają charakter teoretyczny (i opisowy), zaś rozdziały trzeci i czwarty mają charakter empiryczny. W rozdziale pierwszym zaprezentowano podstawowe pojęcia...

Cena: 23,24 24,15 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie