Sprawdziany. Matematyka. Gimnazjum. Klasa 2

Podręczniki

Informacje

eliptyki

Tematycznie ułożone sprawdziany z matematyki (z kartami odpowiedzi) dla klasy drugiej gimnazjum: 1. Potęgi, 2. Pierwiastki, 3. Długość okręgu i eliptyki pole koła, 4. Wyrażenia algebraiczne, 5. Układy równań, 6. Twierdzenie Pitagorasa, 7. Związki miarowe w trójkątach, 8. Wielokąty i...

Cena: 8,93
Dostępność: dostępny do tygodnia