Ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia. Komentarz

E-książki

Informacje

tkanina komiks

Komentarz zawiera wnikliwą analizę przepisów ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia i jej aktów wykonawczych regulujących tkanina komiks zasady potwierdzenia spełniania przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych tzw. standardów akredytacyjnych zwiększających konkurencyjność i prestiż danego...

Cena: 107,07
Dostępność: sprawdź w sklepie