Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz

E-książki

Informacje

Marian Zdyb - profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie; sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, były sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; autor...

Cena: 198,37
Dostępność: sprawdź w sklepie