Zdatność arbitrażowa sporów dotyczących patentów

E-książki

Informacje

Monografia jest pierwszą kompleksową publikacją w języku polskim na temat arbitrażu w sporach patentowych. Zdatność arbitrażowa to cecha, od której ustawodawca uzależnia możliwość poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Autorka analizuje pod tym kątem typowe spory o...

Cena: 98,77
Dostępność: sprawdź w sklepie